Dungeons Deep and Caverns Dim

PŘÍBĚH

Po smrti skřetího krále se Bilbovi společníci pokoušejí probojovat si svojí cestu skrze zástupy skřetů. Když zjistí, že se Bilbo cestou ztratil někde ve tmě, je již příliš pozdě na to, aby se ho vraceli hledat.

POPIS JEDNOTLIVÝCH KARET ÚKOLŮ

1AB – Out of the Frying Pan (14 žetonů postupu)

V přípravě se lokace Lake in the Cavern umístí do oblasti odhalení. Vytvoří se oblast s kartou úkolu 2A, kde bude Bilbo Pytlík řešit své hádanky (Riddle Area)

Karta 1B má povinný efekt, který vyžaduje, aby hráči každé kolo odhalovali z balíčku střetnutí jednu kartu navíc.

2AB – Riddles in the Dark (9 žetonů postupu)

V nastalém zmatku Bilbo sestoupil dolů jakýmsi tunelem a dostal se tak do Glumovy jeskyně. Zde musí toto stvoření nějakým způsobem obelstít v souboji hádanek, aby se mu s jeho pomocí podařilo najít cestu ven z tunelů.

Při přípravě této části hracího stolu se v balíčku dohledá Glum a karta cíle s názvem Bilbo’s Magic Ring. Bilbo i Glum se umístí do nově vzniklé Riddle Area a Prsten se připojí k Bilbovi.

Karta ůkolu č 1 i karta ůkolu č. 2 jsou ve hře obě zároveň a obě mají totožný text, že nelze postoupit do třetí etapy, pokud nejsou splněny obě karty úkolu. Žetony postupu nemohou být na tuto kartu úkolu umístěny ani z ní odstraněny jiným způsobem, než odpovídáním na hádanky (riddles). Karty v Riddle Area jsou imunní vůči účinkům karet hráčů a nemohou ji opustit, pokud jim to neumožní efekt karty úkolu.

3AB – Into the Fire (16 žetonů postupu)

K překvapení všech se Bilbo připojil ke svým společníkům na východní straně Mlžných hor. Radost všech ale byla utnuta blízkým vytím vlků. Možná se jim podařilo uniknout z děsivého podzemí jen proto, aby je roztrhaly divoké šelmy.

Po odhalení získává první hráč kontrolu nad Bilbo Pytlíkem. Za každého hráče je odhalena jedna karta a přidána do oblasti odhalení.

Glum se střetne s prvním hráčem. Zranění z Glumových nebráněných útoků musí být přiděleno Bilbu Pytlíkovi.

Všechny efekty v podobě hádanek jsou ignorovány a karty zrad získávají nápor.

MECHANIKA 

Také vám ze všech těch podmínek a oblastí popsaných v předchozích řádcích jde hlava kolem? Nevadí, pokusíme se to vzít nikoliv jen doslovně, ale vezmeme si k dispozici pravidlový leták a podíváme se na všechny ty podmínky a úkoly trochu podrobněji. Předně se v tomto scénáři rozejdou cesty Bilba a jeho věrné družiny. Bilbo bude v počátku sám samotinký v takzvané Riddle Area (říkejme jí tady oblast hádanek, ať nemusíme pořád přeskakovat do anglických pojmů, ale mějte na paměti, že Hobbit zatím v češtině nevyšel a nejedná se tedy o oficiální termín).

Oblast hádanek je vytvořena podle pokynů na kartě úkolu číslo 2. Je v ní Bilbo Pytlík, na něhož se připojí karta cíle s názvem Bilbo´s Magic Ring, a také zákeřná bytost Glum. Karta 1B i karta 2 B jsou ve hře zároveň a nelze postoupit do třetí etapy, pokud nejsou splněny obě tyto karty zároveň. Na obou tak musí ležet odpovídající počet žetonů postupu, a teprve poté je vám dovoleno, aby se obě části výpravy setkaly. Bilbo bude ve své oblasti hádanek opravdu osamocen, protože všechny karty zde se nacházející jsou imunní vůči kartám hráčů. Bilba nelze léčit, vylepšovat mu statistiky, přidávat na něj doplňky, Gluma nemůžete napadnout, zranit, ani jej žádným jiným způsobem ovlivnit. V jeskynních zkrátka probíhá klasická férovka jeden na jednoho a zbytek družiny bude mít jiné starosti. Glum rovněž není považován za kartu v oblasti odhalení, takže jej nejde vzít do střetnutí, ani se jeho ohrožení nezapočítává pro potřeby plnění úkolu. Bilbo je na druhou stranu pod kontrolou prvního hráče, ale nemůže se účastnit úkolu, útočit ani bránit (s výjimkou útoků, které proti němu podniká Glum).

Možná bude v této chvíli lepší podívat se nejdříve na to, co se bude odehrávat v oblasti hádanek, protože ta je pro tenhle scénář skutečně unikátní. Oblast hádanek sestává ze čtyř karet – karty úkolu (na kterou jsme si už posvítily), Bilba (ten je stejný jako v předchozích dobrodružstvích), Gluma a Prstenu. Glum je pěkně zákeřná potvůrka a disponuje povinným efektem, který říká, že jakmile se Bilbo pokusí odpovědět na jeho otázku a nepovede se mu uhádnout, Glum na něj neprodleně zaútočí (pozor, bez karty stínu). Vzhledem k číselným hodnotám Glumova útoku, Bilbovy obrany a počtu životů a také nemožnosti cokoliv z toho nějak upravovat znamená každý útok jedno zranění. Bilbo má tak nárok na dva chybné pokusy, třetí se mu již stane osudným, Glum jej postupně pokouše a potrhá tak, že v podzemí zahyne a veškerá výprava končí, ať se zbytek hrdinů snaží sebevíc. Na pomoc je tady ještě Bilbův prsten, který umožňuje hned dvě akce. Pomocí první lze zaplatit jeden Bilbův žeton zdroje a pro potřeby odpovídání na hádanku zahodit o jednu kartu z hráčova balíku navíc (jak to může pomoci, se dozvíte za chvíli). Druhá akce umožňuje za vyčerpání prstenu a navýšení hrozby o 2 body přidat Bilbovi 1 žeton zdroje (který pak může být použit pro vylepšení jeho pozice při hádání).

A jak že ony hádanky fungují? Scénář je naprosto dokonalý v tom, že tentokrát se nejedná o žádné číselné mechanismy či testy, ale balíček střetnutí vám pokládá skutečné hádanky, na jejichž zodpovězení máte nějaký počet pokusů, a následně je hned vidět, nakolik jste byli úspěšní či nikoliv. Některé karty totiž mají kromě klasického efektu a případně efektu stínu ještě takzvaný, pro tento scénář specifický „riddle“ (hádankový) efekt. Když je taková karta odhalena z balíčku střetnutí, první hráč rozhodne, zda tato karta bude fungovat jako klasická karta (tedy lokace a nepřítel do oblasti odhalení, zrada se vyhodnotí), nebo zda na ni bude odpovídat jako na hádanku. Toto se vztahuje pouze na klasicky odhalené karty, nikoliv na karty použité jako karty stínu.

Pokud se hráč rozhodne odpovídat na otázku, probíhá to následujícím způsobem. Každá hádanka začíná větou „první hráč jmenuje…“ a následuje dotaz na určitou kombinaci záležitostí jako typ karty (událost, spojenec, doplněk, poklad), sféra, do níž patří, a cena. Někdy se hádá pouze cena, někdy jen sféra, někdy třeba typ karty a cena, záleží, jak je vše specifikováno na dané kartě hádanky. Následně se zamíchá balíček. Další skvělá věc. Zamíchá se. Žádné podvody s Imladris Stargazer a nahlížením na vlastní karty, nic takového. V danou chvíli už nemáte možnost zjistit, co se ve vašem balíčku nachází jako první, případně jakákoliv další karta. Hned jak zamícháte, odhodíte X vrchních karet, přičemž ono X je znovu specifikováno v efektu hádanky. Za každou kartu, jejíž vlastnosti určené hádankou se vám povedlo uhádnout, pak dáváte jeden žeton postupu na kartu úkolu číslo 2. Již dříve jsme zjistili, že žádným jiným způsobem tyto žetony na druhou kartu úkolu ani nelze umístit.

Bylo toho celkem dost, ale nyní se už možná můžeme podívat na celkový obrázek toho, co vám leží na stole. Každý hráč má před sebou svoje hrdiny, postupem času nějaké ty spojence, vybavení a podobně a před oběma hráči leží jejich společný úkol – karta úkolu číslo jedna. V ten samý okamžik a po celou dobu je někde stranou ještě druhá karta úkolu, u ní Bilbo s prstenem a Glum. Hráči standardně vykládají karty, posílají postavy na úkol, ale odhalují v tomto kroku o jednu kartu z balíčku střetnutí navíc. Pokud je to karta bez „riddle efektu“, funguje jako klasická zrada, lokace či nepřítel. Pokud karta obsahuje „riddle efekt“, první hráč rozhoduje, zda karta bude fungovat jako nepřítel či lokace nebo zrada a zůstane v oblasti odhalení, nebo zda bude využita jako hádanka. Pokud se rozhodne „hádat“, provede postup uvedený v minulém odstavci, a pokud je úspěšný, umístí určitý počet žetonů stop na druhou kartu úkolu. Pokud je neúspěšný, Glum na Bilba zaútočí (a zraní jej). Jakmile jsou všechny karty odhaleny a vyřešeny, vyhodnotí se plnění úkolu a umístí se případné žetony postupu na kartu 1B. Jakmile se hráčům povede splnit obě dvě karty úkolů, mohou postoupit do třetí etapy ke kartě 3AB.

Až se jim to podaří, dojde ke šťastnému shledání s Bilbem (ten se připojí k prvnímu hráči), kterého ale pronásleduje ztrátou prstenu rozzuřený Glum (i on se střetne s prvním hráčem). Dojde k odhalení jedné karty za každého hráče a cílem této etapy je už jen všechno dotáhnout ke zdárnému konci, to znamená umístit dostatečný počet šestnácti žetonů. Veškeré hádanky jsou v této části dobrodružství již ignorovány a karty fungují tak, jak byly zamýšleny. Dojít k cíli vám komplikují jen dodatkové povinnosti, jako každé zradě nezapomenout započítat nápor a nebráněné Glumovy útoky automaticky přeměnit ve zranění Bilba, protože Gluma žádný jiný hrdina nezajímá, jde jen po něm.

Toť tedy princip scénáře a pojďme se podívat, jakých karet se na cestě k cíli dočkáte. Z nepřátel jsou to nějaké zbytky skřetů z předchozího scénáře, takže narazíte na několik druhů Goblinů, o nichž jste si mohli přečíst v minulém článku. Kromě nich to je ještě několik vrků, jako například vcelku silný (útok 5) Great Gray Wolf s povinným efektem, že pokud je tomuto vlkovi přidělena karta zrady s hádankou, všechny Creatures nepřátelé se na konci soubojů společně odeberou do oblasti odhalení. O něco slabší jsou pak Wild Wargs, jejichž útok se navýší na 5, pokud mají kartu stínu s riddle efektem. Oba nepřátelé jsou sami hádankami, takže pokud na ně narazíte v první polovině scénáře, nejspíš sáhnete po možnosti odpovídat, takže ani příliš často nedochází k nelogičnostem, že byste na vlky narazili v podzemí, zatímco zápasíte se skřety.

Nové lokace jsou jen dvě, a to Lake in the Cavern, která je ve hře od samotného začátku. Je imunní vůči efektům vašich karet, nedá se do ní cestovat a její ohrožení je na hodnotě dvojnásobku počtu hráčů. Jakmile se dostanete do třetí části scénáře, je tato lokace odstraněna ze hry. Působí tak svým způsobem jako takové „cosi“, aby v oblasti odhalení něco bylo, co by hráčům překáželo, kdyby náhodou brali jednu hádanku za druhou. Další lokací je The Wargs´ Glade, která odstraňuje žetony postupu, pokud vlci zraní nějakou postavu.

Zato zrad je povážlivě více. První z nich (It likes Riddles?) ukazuje, že Glum má hádanky opravdu rád. Jednak prvního hráče donutí pokusit se odpovědět na svoji hádanku, a pokud je hráč úspěšný, musí odhazovat karty z balíčku střetnutí tak dlouho, dokud nenarazí na další hádanku a musí zodpovědět i tu. Trochu jiným typem hádanky je Not Fair! Not Fair! Hráč musí rovněž jmenovat nějaký druh karty, ale tentokrát odhazuje 3 karty z balíčku střetnutí. Za každou kartu, která není daného typu, pak odstraňuje jeden žeton postupu z karty 2. Asi se dalo očekávat, že tato karta samotná nemá „riddle efekt“, aby se jejímu spuštění nedalo vyhnout. Alternativou pro It Likes Riddles? je zrada What´s in my Pocket?, která rovněž nutí hráče zodpovědět svojí vlastní hádanku. Poslední novou zradou je pak Hiding in the Trees, která všem postavám sníží sílu vůle o 1 a ještě jim jako bonus zakáže v tomto kole útočit. Neměli se v těch stromech schovávat, řeknete si, to se pak s vrky špatně vypořádává, ale balíček střetnutí vám v tomto případě nedal příliš na vybranou.

Toť tedy karty tohoto závěrečného dobrodružství z první hobití ságy Under Hill and Over Hill. Popravdě by se toho dalo napsat ještě více, ale to už si necháme do dalších kapitolek – Jak ne něj? a Závěrečného hodnocení

JAK NA NĚJ?

Odpověď na tuhle otázku je v podstatě jasná. Musíte na něj totiž úplně jinak než na ostatní scénáře. Samotné karty tvořící toto dobrodružství nejsou tak zapeklité, žádné zničující zrady, desítky lokací a obří nepřátelé, ale i tak musíte mít ve svém balíčku způsoby na to, jak se s každou z těchto záležitostí vypořádat. Takže stavíte ten balíček jako obvykle, ale musíte zároveň mít na mysli tu hlavní páteř celého dobrodružství, a tou jsou hádanky. Poskládat to ze tří sfér a použít to nejlepší z každé vám možná zajistí hladký průchod „jedničkou“ a „trojkou“, ale na hádankách asi pohoříte. Hádanky jsou různé obtížnosti, jak jste si mohli všimnout a počet vašich pokusů se od toho odvíjí. Pokud máte uhodnout sféru, máte nejspíš jen jeden pokus – jednu zahozenou kartu. Ve třech rovnoměrně zastoupených sférách vám to hodí šanci takových 33%, což není mnoho. Pokud máte hádat sféru a typ karty k tomu, a máte dejme tomu dva pokusy, ta pravděpodobnost půjde ještě o něco dolů.

Osobně se mi na tento scénář osvědčily dvě věci – omezit počet sfér. Hrát jen dvě a vybrat takové, které si společně poradí se středně nebezpečnými nepřáteli a jsou schopné dát dohromady i solidní sílu vůle. Samozřejmě že potřebujete spojence, ale zkuste spojence ze stejné cenové kategorie, ať máte co největší počet karet o stejné ceně. Následně v těchto dvou sférách zkuste vybrat buď většinu doplňků, nebo většinu událostí. S rostoucím cardpoolem by neměl být problém takhle „homogenní“ (nebo s cyklem Heirs of Numenor a Against the Shadow dokonce jednobarevné) balíky poskládat.

Co si z dob, kdy jsem tento scénář hrál, pamatuju, zkoušel jsem balík s převahou sféry velení, kde jsem měl dostatek karet v ceně 1 a 2 a zaměřil se na doplňky na úkor událostí. Doplňky Dúnadanů, Strážce Citadely, Celebrianin kámen, Správce, Zvěd od Sněžné, to byly všechno karty, mezi kterými se dalo celkem dobře trefit. Druhá varianta, která mi vcelku fungovala, byla sféra vědění se svými dvojkovými a trojkovými trpaslíky a Lesními elfy z prvního cyklu. Abyste je uplatili, byla třeba sféra velení se Správcem, ale oba tyto balíčky mi pro potřeby hádanek fungovaly obstojně. Jinak by se samozřejmě dalo vymyslet plno dalších možností, zvlášť s novějšími kartami, jen říkám, jaké možnosti jsem tehdy zkoušel já.

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Co k němu ještě dodat? Jeden z nejzábavnějších scénářů a nebojím se říct scénář nejoriginálnější. Už jen to, jakým způsobem vás nutí přistupovat ke stavbě balíčku, a co vlastně musíte brát na zřetel, je skvělé a v jiném rozšíření neopakovatelné. To tahání a hádání karet… Někomu možná bude vadit to, jak je tenhle scénář náhodný, že vlastně můžete hrát bez jediné chyby, a stejně vás může zradit s prominutím pitomá smůla, ale osobně si myslím, že to je na tomhle scénáři právě to skvělé. Stane se vám to jednou za čas? Nevadí, je to jen hra a konec konců to se může stát při jakýchkoliv kartách. Stává se vám to často? No pak je sice hezké, že umíte porazit průměrného vlka a obyčejné skřety, ale na tento scénář to máte zkrátka i tak postavené špatně a musíte to předělat. Já osobně se tomuto scénáři nebojím podruhé v krátké době dát hodnocení absolutní.

100%

Autor článku Libor.
Blog autora o kartovej hre “Hra o trůny LCG“.

Reklamy
This entry was posted in Stratégie and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s