The Siege of Cair Andros

Cair Andros, ostrovná pevnosť chrániaca najsevernejší gondorský priechod cez rieku Anduinu, je obliehaný! Baranidlá rachotia smerom hore po východnom násype, zatiaľ čo plte plné orkov plávajú cez rieku k severným, len ľahko bráneným brehom.
Útočníci sú vytrvalí a obrancov premáha únava. Karty sa pomaly, ale isto otáčajú proti tebe…

Už samotný úvod naznačuje, že toto nebude prechádzka ružovým sadom. Skočili sme priamo do ťažkého obranného boja v pevnosti Cair Andros, ktorú sa snažia dobyť hordy orkov. Záverečný scenár deluxe rozšírenia Dědicové Númenoru (Heirs of Númenor) s názvom Obléhání Cair Androsu (Siege of Cair Andros) poriadne preverí naše schopnosti poskladať ten správny hrací balík a následne zvolenú stratégiu zužitkovať pri hraní tohto dobrodružstva. To je naozaj dôstojným ukončením rozšírenia. Na 5 kartách úloh nájdeme Bitvu, Obléhání, ale aj klasickú fázu úlohy. Svoje sily si zmeriame s veľkým množstvom nepriateľov, užijeme si priame zranenia, zákerné efekty tieňa aj zaujímavé zrady. Lokácií bude menej, ale za to so zaujímavou mechanikou ich obrany.
Nebudem vás ďalej napínať. Poďte si spolu so mnou spraviť rozbor tohto scenára s následným pohľadom na hrací balík, ktorý som úspešne použil na obranu pevnosti Cair Andros.

Popis scenára začnem netradične lokáciami. Síce tu nájdeme len 4 rôzne druhy, ale za to majú zásadný vplyv na celú hru. Pokojne môžeme povedať, že rozhodujú o tom ako sa bude odvíjať obliehanie pevnosti. Samotnú hru začíname s 3 lokáciami v oblasti odhalenia. Rozostavenie nám prikazuje umiestniť sem Přístupovou cestu (The Approach), Citadelu (The Citadel) a Břehy (The Banks). Spolu majú ohrozenie na hodnote 6, vlastnosti Cair AndrosBojiště (Battleground), a víťazné body rôznych hodnôt. Prvé kolo nebude teda jednoduché, najmä v sólo hre. Keď sa pozrieme na lokácie, zistíme prečo sú pre hru veľmi dôležité. Každá z nich má na sebe reakciu, ktorá potom ako daná lokácia opustí hru jej preskúmaním, odstráni z balíka úloh určenú kartu úlohy. Tematicky to predstavuje úspešné ubránenie časti pevnosti. Herne to znamená skrátenie hracej doby a vyhnutie sa nepríjemným častiam scenára.
Nebudeme to však mať také jednoduché. Tieto lokácie dostávajú aj zranenia na základe efektov kariet stretnutia. Ak niektorá z lokácií bude mať počet zranení rovný, alebo vyšší ako je jej vytlačená hodnota žetónov postupu potrebných na jej preskúmanie (body pokroku), tak sa nám toto miesto nepodarilo pred nepriateľom ubrániť. Lokácia opustí hru a my sa nevyhneme určitej karte úlohy. Hodnoty bodov pokroku na lokáciach sú 3, 7, a 11. Rozumné je začať s preskúmaním lokácie s najnižšími bodmi pokroku, lebo tá môže byť zničená ako prvá. Dobrá správa je, že lokácie nie sú imúnne na efekty kariet. Využijeme tak rôzne spôsoby položenia žetónov postupu na lokácie v oblasti odhalenia. Pomôcť môžu spojenci Stopař ze severu (Northern Tracker), Nejlepší z Jízdmarky (The Riddermark’s Finest), či doplnok Asfaloth. Silu vôle neodporúčam, lebo prvá karta úlohy má kľúčové slovo Obléhání. To už však trocha predbieham. O tom si povieme neskôr.
Posledná do počtu zostáva lokácia Skřetí ležení (Orc War Camp) s ohrozením 5. Jej jedinou úlohou je prinútiť nás porozmýšľať nad tým kam vycestujeme. Vysoké ohrozenie nám bude v oblasti odhalenia prekážať a oddiali nám vycestovanie do niektorej s kľúčových lokácií.

Zaujímavá mechanika nám umožňuje preskúmaním lokácie obísť určité karty úloh. Teraz sa spolu na všetky pozrieme a povieme si prečo je dobré sa im vyhnúť. Začíname kartou úlohy číslo 1 s názvom Obrana (The Defense). Tá okrem rozostavenia lokácií popísaného vyššie, určuje spôsob plnenia úlohy a to silou obrany, vďaka kľúčovému slovu Obléhání (Siege). Prikazuje nám tiež zranenia z nebráneného útoku udeliť lokácii s vlastnosťou Bojiště, s najnižšou hodnotou ohrozenia v hre. Pokiaľ nie je v hre žiadna lokácia s kľúčovým slovom Bojiště, hráči ihneď postupujú do ďalšej časti scenára. Na kartu úlohy je potrebné položiť 9 žetónov postupu. To však nie je nutnosť v prípade, že sa nám podarí preskúmať všetky 3 lokácie s vlastnosťou Bojiště. Vtedy okamžite ideme ďalej. Tu vidíme, že sa neoplatí skúšať nebránený útok, pokiaľ nie je preskúmaná lokácia Břehy s 3 bodmi pokroku. Neskôr to môžeme risknúť, ďalšie dve lokácie znesú zranení viac.
Obléhání vyžaduje dostatok sily obrany. Tú nám zaručí sféra taktiky (tactics), konkrétne spojenci Okřídlený strážce (Winged Guardian) a Obránce z Rammas (Defender of Rammas). Netreba zabúdať na fázu boja, kde bude tiež potrebný obranca na pokrytie útoku nepriateľa.
Z 1.karty úlohy sa dá pokračovať rôznymi spôsobmi. Všetko závisí na tom, aké lokácie sa nám podarí preskúmať, alebo skôr položíme žetóny postupu na kartu úlohy. Ak preskúmame všetky lokácie, náš ďalší krok bude priamo na záverečnú kartu úlohy, teda číslo 5.
Karta úlohy číslo 2 má názov Posílení břehů (Reinforcing the Banks) a potrebuje 9 žetónov postupu. V každej fáze úlohy je nutné odhaliť 1 kartu stretnutia naviac a pridať ju do oblasti odhalenia. Tu budeme potrebovať silu vôle. Karta úlohy totiž nemá žiadne kľúčové slovo. To je parketa pre sféru duchovnú (spirit), ktorá dominuje v tejto oblasti. Karta naviac znamená v tomto scenári nepriateľa naviac a to už moc dobré pre sféru duchovnú nie je. Kartu úlohy číslo 2 vyradí z hry preskúmanie lokácie Břehy.
Karta úlohy číslo 3 má názov Průlom na přístupové cestě (Breakthrough at the Approach) a potrebuje 7 žetónov postupu. Tu nájdeme kľúčové slovo Bitva (Battle). Sféra taktiky sa môže radovať, sila útoku pre ňu nie je problém. Dnes už každá sféra má postavy s aspoň priemernou silou útoku, preto by to nemusel byť až taký problém pre žiadnu z nich. Ten sa následne vyskytne vo fáze boja. Na karte je aj povinný efekt ktorý hovorí, že ak hráči neboli úspešný pri plnení úlohy, miesto zvýšenia ohrozenia každý hráč vyberie a zahodí z hry 1 postavu, ktorú kontroluje. Kartu úlohy číslo 3 vyradí z hry preskúmanie lokácie Přístupová cesta.
Karta úlohy číslo 4 má názov Průlom u citadely (Breakthrough at the Citadel) a potrebuje 5 žetónov postupu. Vidíme tu opäť kľúčové slovo Obléhání a text, ktorý nás informuje, že táto karta úlohy pridáva do oblasti odhalenia ohrozenie s hodnotou 5. Táto časť naozaj nemôže byť pre dobre rozbehnutý hrací balík vo sfére taktiky žiadny problém. Kartu úlohy číslo 4 vyradí z hry preskúmanie lokácie Citadela.
Ako posledná nám zostala karta úlohy číslo 5 s názvom Závěrečná bitva (The Last Battle). Na ňu je treba položiť až 15 žetónov postupu, čo môže byť vzhľadom k priebehu scenára veľmi ťažký záver. Treba odhaliť 1 kartu stretnutia za hráča a pridať ju do oblasti odhalenia. To akoby bola pozvánka pre nepriateľov prispieť do záverečnej bitky. Karta úlohy má kľúčové slovo Obléhání, ale ak máme na víťaznej kope 4 a viac víťazných bodov, získa kľúčové slovo Bitva. Víťazné body sa dajú nakombinovať lokáciami s vlastnosťou Bojiště a jedným nepriateľom.
Celkovým pohľadom na všetky karty úloh môžeme tvrdiť, že je to scenár celkom pekne šitý na mieru sfére taktiky. Taký mono hrací balík by nemal mať problém s Bitvou, Obléháním a ani samotným bojom. Jedinou podmienkou bude, vyhnúť sa karte úlohy číslo 2. Tam by to stroskotalo na nízkej sile vôle. Nepomáha tomu ani odhalenie karty naviac vo fáze úlohy.

Pozrieme sa teraz na nepriateľov, ktorí sú podstatnou súčasťou tohto dobrodružstva. Nájdeme tu 11 rôznych druhov orkov, haradských, obliehacích strojov, raftov, či zástupcu Mordoru. Vidíme, že o nudu tu nebude vôbec núdza. Je veľká šanca, že v každom kole sa nejaký nepriateľ objaví, aby s nami skrížil zbrane.
Začnime tým najslabším čo môžeme pri obliehaní pevnosti stretnúť. Skřetí lezci (Orc Scramblers) moc problémov nenarobia, ale radi chodia so svojim silnejším kamarátom, ktorý sa objaví vďaka kľúčovému slovu Nápor (Surge). Okrem toho majú efekt pri odhalení, udeľujúci 1 zranenie každej lokácii s vlastnosťou Bojiště v hre. Skřetí kušiníci (Orc Arbalesters) nemajú silný útok, a ani ostatné atribúty nedosahujú priemer. Skôr budú hroziť kľúčovým slovom Lukostřelba (Archery), ktoré sa odvíja od počtu hrdinov s rôznymi ikonami sfér v hre. Táto hodnota môže dosiahnuť maximum 4. S 5 bodmi zdravia ho nebude ľahké zabiť. Skřetí chátra (Orc Rabble) na pohľad nevyzerá hrozne, ale nenechajme sa oklamať. Za každú pridelenú kartu tieňa sa ich sila útoku zvýši o 2. Tento efekt samozrejme podporujú mnohé efekty tieňa, ktoré nepriateľovi prideľujú nové karty tieňa. Na ich zabitie postačujú dve postavy s priemernou silou útoku. Skřetí žhář (Orc Arsonist) je už trocha z iného súdka. Jeho ohrozenie a sila útoku dosahujú hodnotu 3. Korunu tomu nasadí jeho povinný efekt, ktorý potom ako sa stretne s hráčom pridelí kartu tieňa každému nepriateľovi v stretnutí s týmto hráčom. Ak sa hráč v predchádzajúcom kole nestihol zbaviť nepriateľa, ten získa o kartu tieňa viac. Jižanští žoldáci (Southron Mercenaries) už dosahujú hodnoty priemeru a ako bonus dostali 4 body zdravia, plus Lukostřelbu podľa počtu hráčov v hre. Haradskú elitu (Haradrim Elite) by som zaradil už do nadpriemeru čo sa týka atribútov. Bohužiaľ ich útok pocítime vždy minimálne dva krát. Po vstupe do hry okamžite zaútočia z oblasti odhalenia na prvého hráča. Pri sile útoku 4 to už chce poriadneho obrancu. Do nadpriemeru môžeme pokojne priradiť aj Dobývací vor (Siege Raft) so silou útoku 4 a 6 bodmi zdravia. Pri odhalení udelí 2 zranenia lokácii s vlastnosťou Bojiště s najnižším ohrozením v hre. Jasne cieli na najslabšiu lokáciu Břehy.
Teraz prejdime do prvej ligy. Týchto nepriateľov počas hrania určite stretnúť nechceme. Mordorský poručík (Lieutenant of Mordor) so silou útoku a bodmi zdravia na hodnote 5. Nepríjemné je, že jeho útok nemôžu brániť spojenci. Pri odhalení vráti vrchnú kartu zrady z odhadzovacieho balíka stretnutia do hry. Tú treba následne vyhodnotiť. Má víťazné body, teda môže prispieť k zmene kľúčového slova na poslednej karte úlohy. Beranidlo (Battering Ram) má silu útoku 7, silu obrany 3 a 5 bodov zdravia. Pri odhalení udelí 3 zranenia aktívnej lokácii pokiaľ má kľúčové slovo Bojiště. Skřetí předvoj (Orc Vanguard) má silu útoku 8, 5 bodov zdravia a 3 silu obrany. Pokiaľ je v oblasti odhalenia, nedá sa platiť zdrojmi od hrdinov, ktorí majú sféru vplyvu velenia (leadership), duchovnú (spirit), alebo poznania (lore). Ďalší dôvod prečo hrať sféru taktiky. Vtedy nás netrápi tento efekt a vďaka cene stretnutia na hodnote 40 môže Skřetí předvoj počkať v oblasti odhalenia do chvíle, kedy budeme na neho pripravený. To najväčšie čo pri obliehaní pevnosti stretneme je Múmak. Jeho sila útoku je 7, sila obrany 3 a má 12 bodov zdravia. Nemôžeme k nemu pripojiť doplnky a každé kolo mu udelíme maximálne 3 zranenia. To znamená, že s nami pobudne 4 kolá počas ktorých sa bude preháňať pomedzi našimi postavami a zanechá za sebou veľa mŕtvol.
Pohľadom na posledne opísaných nepriateľov je každému jasné, že takéto vysoké útoky nie je možné brániť opakovane tou istou postavou. Najlepšou voľbou bude obetovať lacného spojenca, ktorého by sme mali byť schopní dať každé kolo do hry. Čo viac poradiť? S takouto zbierkou nepriateľov si určite najlepšie poradí sféra taktiky. Vhodné je postavy vyzbrojiť doplnkami – zbraňami, ktoré nám umožnia bojovať efektívnejšie. Stretneme tu aj dosť skřetov, preto netreba zabudnúť na karty, ktoré zľahčia prácu s týmto druhom nepriateľov.

Zrady sú tu zastúpene v skromnom množstve v porovnaní s nepriateľmi. Mordorské pustiny (Scourge of Mordor) sú v sólo hre úplne v pohode. Naopak vo viacerých hráčoch sila tejto karty narastá. Každý hráč odhodí vrchnú kartu zo svojho balíčka. Až do konca fáze sa celkové ohrozenie v oblasti odhalenia zvýši o X, kde X je súčet ceny zahodených kariet. Zrada Skřetí útok (Orc Assault) odoberie všetkým postavám hodnotu 2 zo sily útoku a sily obrany. Nepríjemné, či už na úlohe, alebo vo fáze boja. Táto karta vám dokáže pekne pokaziť celé kolo, ktoré ste si starostlivo naplánovali. Zrada Jižanská podpora (Southron Support) je ďalší príklad karty, ktorej sila stúpa priamo úmerne s počtom hráčov. Má Zatracení 3 (Doomed) a efekt prikazujúci všetkým hráčom vyhľadať v balíku stretnutia, alebo v odhadzovacom balíku 1 nepriateľa s vlastnosťou Harad a pridať ho do oblasti odhalenia. Moc na výber nemáme. Najlepšia voľba budú určite Jižanští žoldáci. Karta zrady Pánova zloba (The Master’s Malice) vyžaduje, aby si každý hráč zvolil 1 sféru vplyvu. Každá postava pod jeho kontrolou, ktorá nepatrí do vybranej sféry vplyvu utrpí 3 zranenia. Absolútne likvidačná karta. Dokáže nám kompletne vyčistiť stôl. Ochrana pred ňou je zrušiť efekt pri odhalení, alebo hrať mono hrací balík, teda balík v jednej sfére. Opäť dôvod hrať len so sférou taktiky. Na záver mi zostalo to najhoršie čo môže balík stretnutia ponúknuť. Je to zrada Síla Mordoru (The Power of Mordor) so Zatracením 3. Efekt pri odhalení hovorí: spočítajte karty stretnutia v oblasti odhalenia (sem sa počíta aj táto zrada) a zamiešajte ich do balíka stretnutia. Odhaľte rovnaký počet kariet z balíka stretnutia a pridajte ich do oblasti odhalenia. Tento efekt nie je možné zrušiť. Ak máme oblasť odhalenia plnú nepriateľov, tak máme šancu, že odhalíme iné, ľahšie karty. Horší prípad je ak túto zradu potiahneme niekedy na začiatku hry. Predstavte si, že tam máme všetky 3 lokácie, ktoré potrebujeme preskúmať, aby sme mohli vyradiť karty úloh a táto zrada nám ich zamieša do balíka stretnutia. Šanca, že by sme ich všetky opäť z balíka stretnutia odhalili a preskúmali je veľmi malá.

Na záver rozboru scenára mi zostali len efekty tieňa. Nájdeme ich tu naozaj veľké množstvo, ktoré by som rozdelil do 4 kategórií. Mizivé zastúpenie má opakovaný útok nepriateľa s novou kartou tieňa. Šanca, že sa to stane nie je veľká, ale o to viac zabolí ak už nemáme s kým brániť ďalší útok. Ďalej tu je samozrejme dosť efektov udeľujúcich 2 zranenia jednej z troch lokácií s vlastnosťou Bojiště. Ak nie je určená lokácia v hre, nepriateľ má plus 2 silu útoku. Najväčšie zastúpenie má efekt zvyšujúci silu útoku v rozmedzí 1-3, či podľa počtu kariet tieňa pridelených nepriateľovi. Ako bonus majú niektoré pridanie novej karty tieňa. Posledná skupina efektov je čisto pridelenie ďalších kariet tieňa nepriateľovi. Z tohto si môžeme spraviť predstavu kam až sa vie vyšplhať sila útoku Skřetí chátri.

Obléhání Cair Androsu je veľmi pekné dobrodružstvo s množstvom bojov a zaujímavou mechanikou obrany určených lokácií. Autori tu perfektne navodili atmosféru bojov pri bránení pevnosti, ktorá je obliehaná hordami nepriateľov. Ak príde k dobytiu, zničeniu lokácie, nevyhneme sa karte úlohy, ktorej dej je zapasovaný práve do miesta ktoré sme stratili v boji. Neprestajne sa odhaľujúci nepriatelia nás budú držať pod tlakom počas celého scenára a čakať kedy spravíme chybu za ktorú draho zaplatíme.
V sólo hre vidím najväčšie šance na úspech s mono balíkom vo sfére taktiky. Problém môže nastať len na karte úlohy číslo 2, ale ak sa vám ju podarí dostať z hry preskúmaním lokácie Břehy, tak už by následná cesta nemala byť náročná. V hre viacerých hráčov sa samozrejme ponúka viac možností. Hracie balíky sa dopĺňajú navzájom a tam kde má slabinu jeden z nich zastúpi ho ten druhý.
Ja vám predstavím môj hrací balík s ktorým som dosiahol viackrát úspech pri hraní tohto výborného scenára. Jedná sa o komplet mono balík vo sfére velenia.

Hrdinovia: (30)
Beregond (Heirs of Númenor)
Boromir (The Dead Marshes)
Legolas (Core Set)

Beregond výnimočne nebude môj obranca, aj keď stále rád použijem jeho vysokú silu obrany. V tomto scenári je množstvo kariet úloh, kde dostane príležitosť, aby sa ukázal vo fáze úlohy. Brániť nepriateľské útoky je tu dosť riskantné, to prenechám spojencom. Boromir je hrdina do každej situácie. Vďaka jeho akcii bude vyslaný na úlohu, môže brániť aj útočiť. Posledným do partie je Legolas. Jeho jedinou úlohou bude zabíjať nepriateľov. S nejakou výzbrojou to bude pre neho hračka. Následne položím 2 žetóny postupu, čo mi pomôže v prechode týmto scenárom.

Spojenci: (30)
3x Defender of Rammas (Heirs of Númenor)
3x Eagles of the Misty Mountains (Return to Mirkwood)
3x Envoy of Pelargir (Heirs of Númenor)
3x Gandalf (Core Set)
2x Gondorian Spearman (Core Set)
1x Radagast (A Journey to Rhosgobel)
3x Trollshaw Scout (Foundations of Stone)
3x Vassal of the Windlord (The Dead Marshes)
3x Veteran Axehand (Core Set)
3x Watcher of the Bruinen (The Watcher in the Water)
3x Winged Guardian (The Hunt for Gollum)

Spojenci sú základným kameňom tohto hracieho balíka. Zobral som ich veľké množstvo, aby som zvýšil šancu, že ich budem mať vždy dostatok na ruke. Najdôležitejší sú Defender of Rammas a Winged Guardian. Ich sila obrany je na hodnote 4 a preto sa počas scenára budú angažovať najmä vo fáze úlohy keď bude aktívne kľúčové slovo Obléhání. Spojenec Eagles of the Misty Mountains má všetky atribúty vyrovnané. Pomôže mi v každej situácii aj keď jeho strate pri bránení útoku by som sa radšej vyhol. Po odchode iných orlov z hry ešte naberie na sile. Watcher of the Bruinen zastúpi mocnejších spojencov na úlohe, ak sa tí neukážu na ruke. Má síce len nižšiu silu obrany, ale v čase núdze ním nepohrdnem. Podobne je to aj so spojencami Veteran Axehand a Trollshaw Scout. Svoujou silou útoku 2 prispejú v častiach scenára, kedy bude aktívne kľúčové slovo Bitva, prípadne sa pripoja k útoku na nepriateľa. Spojenec Radagast mi má pomôcť s platením za orlov. Pôvodne bol v balíku aj Landroval, ktorý má pekný útok, ale stojí až 5 zdrojov. On je šanca na záchranu práve zabitého hrdinu. Ja som ho nahradil radšej lacnejším spojencom. Gandalfom poľahky vyriešim nejednu zložitú situáciu, alebo si znížim svoje ohrozenie. Pri Boromirovi sa mi to určite zíde. Spojenec Vassal of the Windlord je výborný na úlohu. Za jeden zdroj dostanem silu útoku 3. Samozrejme pripojím ho aj k nejakému útoku, aj keď len jednorazovo. Zostali mi len spojenci Envoy of Pelargir a Gondorian Spearman. Oni sú len ako obetní baránkovia pre množstvo útokov čo ma tu čaká. Na druhej strane, v prípade núdze sa nebudem ostýchať obetovať akéhokoľvek spojenca na stole.

Doplnky: (10)
2x Blade of Gondolin (Core Set)
3x Horn of Gondor (Core Set)
2x Rivendell Blade (Road to Rivendell)
3x Support of the Eagles (Return to Mirkwood)

Doplnkov nie je veľa. Väčšinou sú to zbrane. Blade of Gondolin tu nájde naplno uplatnenie, lebo orkami sa to tu len tak hemží. Naviac mi garantujú žetón postupu po zabití nepriateľa a to sa vo sfére taktiky vždy počíta. Rivendell Blade je pre Legolasa. Po znížení sily obrany nepriateľa nebude pre neho problém zabiť ho jednou ranou. Hrať doplnok Horn of Gondor v tomto scenári je absolútna nutnosť. Je tu veľké množstvo bojov a spojenci budú padať pod zbraňou nepriateľa dosť často. Support of the Eagles je doplnok pre Boromira, ktorý budem hrať až vtedy, keď bude nejaký orol v hre. Zvýšim mu tak silu útoku, alebo obrany, čo následne využijem vo fáze úlohy, či vo fáze boja.

Udalosti: (10)
2x Behind Strong Walls (Heirs of Númenor)
3x Feint (Core Set)
2x Quick Strike (Core Set)
3x The Eagles Are Coming! (The Hunt for Gollum)

Zostali mi ešte karty udalostí. Tých tiež nie je moc. Veľmi dôležitá je karta Feint. V prvých kolách dokáže zachrániť život hrdinovi. Vhodná na silných nepriateľov, ktorých je v tomto scenári až moc. Udalosť The Eagles Are Coming! mi nájde nejakých orlov v mojom hracom balíku. Spojenci sú pre mňa dôležití a ja som do balíka natlačil čo najviac orlov. Behind Strong Walls cieli na postavu s vlastnosťou Gondor, ktorých nemám moc. Sú to Boromir, Beregond a Defender of Rammas. Ak by im zvýšenie sily obrany, aj keď minimálne, malo zachrániť kožu, tak prečo nie. Vďaka udalosti Quick Strike môžem zaútočiť ako prvý. Podmienkou je, aby mal hrdina nejakú zbraň. So silou útoku na hodnote 3 sa tu nedá takmer nič zabiť.

Pri prvom rozdaní kariet je dôležité, aby na ruke pristálo veľa spojencov za dobrú cenu. Ideálne by bolo zahrať každé kolo aspoň jedného. Na začiatku hry to nie je možné, ale neskôr je dobré si ponechať aspoň dvoch spojencov pripravených na obranu nepriateľských útokov. Jeden zo spojencov by mal mať silu obrany 4, aby som hneď od začiatku hry bol úspešný na úlohe a pri preskúmaní lokácií. Poteší aj nejaká zbraň, alebo Gondorský roh.
V prvej časti scenára sa budem sústrediť na preskúmanie všetkých lokácií. Položiť žetóny postupu tu nie je pre mňa dôležité. Mojou prioritou je zbaviť sa karty úlohy číslo 2. Tá pre môj hrací balík nie je dobrá. Ďalej by som už nemal mať vo fáze úlohy problém. Skomplikovať situáciu mi môžu nepriatelia. Pri nedostatku obrancov, alebo útočníkov nebudem schopný sa ich efektívne okamžite zbavovať, a ďalšie kolo budú pribúdať ďalší. Pozor si musím dať aj na moje ohrozenie, ktoré pri častom používaní Boromira pôjde rýchlo hore. Keď sa k tomu pridá nejaká karta stretnutia tak budem pred hodnotou 50 behom chvíle.
V každom prípade s týmto hracím balíkom som mal veľmi vysokú úspešnosť. Ak prišlo k prehre, tak to bolo hneď na začiatku, alebo na konci hry. V prvých kolách mi hrozia efekty pri odhalení udeľujúce zranenia lokáciam s vlastnosťou Bojiště. Bez sféry duchovnej nemám možnosť zrušiť takýto efekt, takže je veľakrát pre mňa smrteľný. Na konci hry ma niekedy úplne zahltili nepriatelia, ktorých som sa nestihol zbaviť počas predchádzajúcich kôl. Nemal som už dostatok postáv, aby som zvládol bojovať. Predsa len 15 žetónov postupu je dosť. Týchto prípadov nebolo mnoho a ja som si udržal vysoké percento víťazstiev.

Pozrite si video z hrania práve opísaného scenára Obléháni Cair Andros.

Reklamy
This entry was posted in Stratégie and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to The Siege of Cair Andros

 1. tomsik píše:

  Tak hned jako prvni karta z balicku setkani byla odhalena Sila Mordoru, ta mi zahodila vsechny Bojiste a posledni nova karta byla odhalena Skreti lezci s naporem, ten napor prinesl nove Bojiste. Mel jsem tedy postoupit okamzite do druhe etapy scenare nebo jeste platil efekt odhaleni Sily Mordoru a tudis se nespustila podminka “bez Bojiste”? Prijde mi, ze jsem horsi zacatek mit nemohl:)

  Like

  • Laco píše:

   Podľa mňa akonáhle zamiešaš karty lokácií do balíka stretnutia, pokračuješ na ďalšiu kartu úlohy. Tá je stále aktívna a ihneď keď splníš všetky podmienky, ktoré sú na nej uvedené, postupuješ ďalej. Následne dokončíš efekt zrady Sila Mordoru.
   Odpoveď mi trvala dlhšie, lebo som túto situáciu nikde na nete nenašiel. Jedná sa teda len o môj názor.

   Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s