Arzenál Stredozeme, 2.časť

V minulej časti som skúmal a opísal základné či rozšírené možnosti použitia zbraní ako Blade of Gondolin (Core 39), Dwarven Axe (Core 41) a Dwarrowdelf Axe (KD 7). V pokračovaní článkov o zbroji v Stredozemi sa teraz budem hlbšie venovať jedinečným kúskom z dielne Elrondových majstrov. Budú to zbrane Rivendell Blade a Rivendell Bow s ktorými opäť neopustím sféru taktiky.

Rivendell Blade (RtR 31)

…je čepeľ určená výlučne pre elfov. Podobne ako pri zbrani Dwarrowdelf Axe aj tu nájdem rasové obmedzenie, tentoraz orientované iba na osoby elfského presvedčenia. Text na karte hovorí, že pripojiť ide len k postavám s vlastnosťou NoldorSilvan (Lesní elf). Rivendell Blade má jedinú schopnosť. Znižuje silu obrany o hodnotu 2 nepriateľovi na ktorého zaútočí postava s týmto doplnkom. Aj keď je to jednoduchý efekt, dá sa s ním pracovať a rôznymi kombináciami kariet získať celkom zaujímavý výsledok. Ako jedna z mála hráčskych kariet dokáže znížiť nepriateľovi silu obrany ako protiklad k zvýšeniu sily útoku postavy. Práve z tohto dôvodu si Rivendell Blade obľúbi nejeden hráč.

Dalo by sa jednoducho napísať, že efekt doplnku sa rovná zvýšeniu sily útoku o hodnotu 2. Samozrejme toto platí za predpokladu, že sila obrany nepriateľa bude mať hodnotu 2 a viac. Plus 2 bonus je celkom silný a dokáže premeniť postavu s týmto doplnkom na veľmi silného útočníka. V každom prípade fakt, že efekt znie -2 sila obrany nepriateľa a nie +2 sila útoku mojej postavy je veľký rozdiel, ktorý so sebou nesie pozitívne, ale aj negatívne dôsledky. Zlá správa je, že ak má nepriateľ silu obrany 0 alebo 1, efekt Rivendell Blade je znížený, či kompletne stratený. Na druhú stranu pozitívum je trvanie efektu zníženia nepriateľovej sily obrany, ktoré platí nie len počas aktuálneho útoku, ale až do konca fáze. Otvárajú sa tak rozšírené možnosti použitia ďalších kariet.

Rivendell Blade, tak ako Dwarrowdelf Axe, môžu používať spojenci rovnako dobre ako hrdinovia, pokiaľ patria k Noldor alebo Silvan. Z hrdinov mám na výber medzi Glorfindel (FoS 101), kľudne aj vo sfére lore (poznania), Elrond (SaF 128), Legolas (Core 5), Elladan (RtR 28), alebo Elrohir (TRG 1). Všetko sú to použiteľní kandidáti. Z tých neskôr vydaných by som spomenul hrdinu Haldir of Lórien (TT 56), ktorý dokáže zaútočiť skôr ako nepriateľ a to s ním nemusí byť ani v stretnutí.
Z efektu zbrane profituje najmä Legolas, tak ako z väčšiny zbraní, lebo mu umožňuje rýchlejšie zabíjať nepriateľov a tým častejšie využívať jeho schopnosť. Pritom sa neobmedzuje len na nepriateľov, ktorí sa nachádzajú priamo pred ním. Vďaka kľúčovému slovu Ranged (Střelec) pomôže aj svojim spoluhráčom. Tiež Glorfindel so svojou silou útoku 3 je dobrá voľba pre túto zbraň. Elladan a Elrohir nie sú zrovna najlepším príkladom použitia Rivendell Blade. Dvojičky musia byť v hre, aby mal Elladan zvýšenú silu útoku a podľa mňa viac smerujú k obrannej činnosti. Každopádne možnosť použiť doplnok tu je, najmä pre Elladana. Ponechám teraz hrdinov bokom a začnem uvažovať o spojencoch ako o nositeľoch doplnku Rivendell Blade. Je to moment kedy to začne byť celkom zaujímavé. Mám tu viacero nádejných kandidátov, ktorí prejdú sitom potom ako vylúčim tých čo sa viac hodia na plnenie úlohy, alebo bránenie útoku nepriateľa. Patria sem: Trollshaw Scout (FoS 104), Haldir of Lórien (AJtR 57), Silverlode Archer (Core 17), Rúmil (TTT 28) a Galadhon Archer (NIE 87). Našli by sa viacerí, ale nemajú zaujímavú schopnosť z ktorej by vyťažil efekt Rivendell Blade niečo viac. Kľúčové slovo Ranged je podstatné pre postavy, aby získali maximálny benefit a použiteľnosť z efektu Rivendell Blade, vďaka čomu dokážu útočiť aj na nepriateľa na druhej strane stola. Takto je pre čepeľ zaistený vždy nejaký prístupný cieľ. Všetci spomenutí spojenci spĺňajú túto podmienku a tiež majú základnú silu útoku 2, čo by mala byť minimálna hodnota pre nositeľa opisovanej zbrane. Z tejto skupinky je celkom zaujímavý spojenec Trollshaw Scout. Nielenže má kľúčové slovo Ranged, ale pri útoku ho nemusím vyčerpať. To znamená, že teoreticky je schopný použiť Rivendell Blade na všetkých nepriateľov v stretnutí s hráčmi tak dlho, ako budem schopný zahadzovať karty, aby som ho udržal v hre. Kombináciou Trollshaw Scout+Rivendell Blade s ťahaním kariet ako Bilbo Baggins (THfG 1), Beravor (Core 12) alebo Gléowine (Core 62) získam schopnosť pozametať stôl od nepriateľov ak sa na ňom náhodou začnú hromadiť. Cena 1 zdroj za tento doplnok je výborná a opísané kombinácie sa tak stávajú ľahko hratelné.

Skutočná hodnota zbrane Rivendell Blade prichádza v oslabení a v konečnej porážke nepriateľa s vysokou silou obrany. Nanešťastie fakt, že každý hráč môže vyhlásiť útok na nepriateľa len raz za kolo, v kombinácii s podmienkou stretnutia sa s nepriateľmi, nedovoľuje všetkým hráčom využiť efekt zníženia sily obrany do konca fáze. Tu majú výhodu postavy s kľúčovým slovom Ranged. Môžu sa pripojiť k útoku hráča, ktorý je v stretnutí s nepriateľom, alebo hráč môže útok vyhlásiť sám. Schopnosť znížiť silu obrany nepriateľovi do konca fáze tak dáva zmysel len v určitých špecifických prípadoch. Je možné pomocou hráčskych kariet zmeniť hráča, s ktorým bude nepriateľ v stretnutí. Ďalšou možnosťou sú scenáre kde sú nepriatelia vyslovene v stretnutí so všetkými hráčmi. Moc takýchto prípadov nenájdem, ale nepriateľ väčšinou sedí v oblasti odhalenia a má vplyv na všetkých hráčov. Prvý nepriateľ tohto typu sa objavil v scenári Shadow and Flame (Stín a plamen) a nesie meno Durin´s Bane (Durinova zhouba). Tu si príde doplnok Rivendell Blade na svoje. Keď hráč kontrolujúci túto zbraň je zároveň prvým hráčom, po útoku na Balroga mu zníži silu obrany z hodnoty 3 na obyčajných 1. Každý nasledujúci hráč môže začať kopiť silu útoku a využiť tak jeho oslabené brnenie.
Vyššie som písal, že pomocou kombinácie hráčskych kariet sa dá využiť znížená sila obrany nepriateľa aj keď nepriateľ nie je v stretnutí so všetkými hráčmi v jednom momente. Je ťažké ich dostať do hry a ich hodnota je diskutabilná, avšak venujem im pár riadkov, aby sám čitateľ mohol posúdiť.

A Light in the Dark (Core 52) + Dúnhere (Core 9) je zaujímavé kombo používajúce kartu udalosti, ktorá nie je často v hre. Funguje to nasledovne. Hráč s postavou ku ktorej je pripojená zbraň Rivendell Blade, pravdepodobne spolu s ďalšími hrdinami či spojencami, zaútočí na nepriateľa s ktorým je v stretnutí, zraní ho a zníži mu silu obrany. Následne karta Light in the Dark posunie oslabeného nepriateľa do oblasti odhalenia, dovoľujúc hráčovi kontrolujúcemu Dúnhera dokončiť začatý boj. Dúnhere útočiaci do oblasti odhalenia dostane bonus +1 k sile útoku, čo spolu s -2 silou obrany nepriateľa za čepeľ robí celkový bonus +3 do Dúnherovho útoku. Ten môže mať samozrejme ešte zbraň pre dosiahnutie vyšších čísiel. To nie je vôbec zlé.

Hands upon the Bow (SaF 131) + Dúnhere. Táto skladačka je podobná tej predchádzajúcej. Na začiatku fáze boja zahraním udalosti postava s Rivendell Blade okamžite zaútočí na nepriateľa v oblasti odhalenia. Získa +1 bonus k svojmu útoku a oslabí nepriateľovi silu obrany o hodnotu 2. Opäť sa tak dostávam k celkovému bonusu +3 k útoku. Následne prácu dokončí Dúnhere, ktorý útočí do oblasti odhalenia na oslabeného nepriateľa.

Sneak Attack (Core 23) + Son of Arnor (Core 15). Kombinácia týchto kariet je už trocha cez čiaru. Dôvod je jednoduchý. Každý hráč určite nájde lepšie využitie pre kartu udalosti Sneak Attack. Každopádne, ak sa nájde nejaký odvážlivec, nech kľudne toto kombo vyskúša. Hráč kontrolujúci Rivendell Blade zaútočí na nepriateľa, najlepšie v spolupráci s inými svojimi postavami, a zníži tak nepriateľovu silu obrany. Druhý hráč použije Sneak Attack a dostane do hry spojenca Son of Arnor, ktorým si potiahne oslabeného nepriateľa cez stôl k sebe do stretnutia. Hrdinovia a spojenci tohto hráča následne zaútočia na nepriateľa a naplno využijú výhodu jeho oslabenej obrany. Vhodné na bossov rôznych scenárov.

Celkovo je Rivendell Blade výborná zbraň za cenu 1 zdroja na zníženie nepriateľovej sily obrany. To sa dá prakticky považovať ako bonus k sile útoku. Má obmedzenie (restricted), čo mi zaberie jeden z dvoch slotov na doplnky s touto podmienkou. Doplnok sa dá pripojiť aj k spojencom.

Rivendell Bow (TWitW 57)

…je ďalšou zbraňou pochádzajúcou z Roklinky. Podobne ako Rivendell Blade, aj luk môže byť pripojený len k postavám s vlastnosťou Noldor alebo Silvan. Tu však dostal možnosť používať túto zbraň aj Aragorn.
Rivendell Bow má dve do úvahy prichádzajúce schopnosti, podľa toho k akej postave je pripojený:

  1. Ak postava nemá kľúčové slovo Ranged (Střelec), tak toto kľúčové slovo získa.
  2. Ak postava má kľúčové slovo Ranged, získa +1 k sile útoku pri útočení na nepriateľa za použitia tohto kľúčového slova.

Z uvedeného je jasné, že luk nebude vhodný do sólo hry. Jednou výnimkou môže byť plánovaná kombinácia s udalosťou Hands Upon the Bow, z dôvodu okamžitého útoku do oblasti odhalenia.

Prvá schopnosť Rivendell Bow poslúži ako lacnejšia a univerzálnejšia verzia doplnku Dúnedain Cache (TDM 97). Tento doplnok zo sféry velenia za cenu 2 zdrojov dá kľúčové slovo Ranged len hrdinom. V porovnaní, opisovaný doplnok stojí 1 zdroj a dá Ranged  hrdinom aj spojencom, slabinou je rasové obmedzenie. Druhá schopnosť spraví postavu s kľúčovým slovom Ranged efektívnejšou zvýšením jej sily útoku. Samozrejme, aby si Rivendell Bow dostál svojej hodnoty, musím postaviť hrací balík v ktorom bude maximálne využitý potenciál Ranged útokov. Zapracovanie luku do bojovo ladeného hracieho balíka, ktorý chráni a podporuje slabší, na silu vôle zameraný hrací balík, sa javí ako veľmi dobrý príklad.

Aké postavy by mohli dobre využiť schopnosť kľúčového slova Ranged? Aragorn (je jedno v akej verzii), s jeho vysokou silou útoku a špeciálnou pozvánkou používať tento luk napriek rasovému obmedzeniu, je prvý čo mi prišiel na myseľ. Respektíve ma k tomu naviedla samotná karta. Keďže už má kľúčové slovo Sentinel (Stráž), Rivendell Bow premení Aragorna na viacúčelového hrdinu, ktorý vie útočiť, alebo brániť proti ľubovoľnému nepriateľovi v stretnutí s ktorýmkoľvek hráčom. Glorfindel a Elladan, a vlastne všetci elfský hrdinovia s hodnotou sily útoku aspoň 3 vedia dobre využiť kľúčové slovo Ranged. Jeden spojenec, ktorý by vedel dosť vyťažiť z luku je Mirkwood Runner (RtM 123). Jeho schopnosť ignoruje nepriateľovu obranu ak Runner útočí sám. Napriek tomu, že to môže byť v určitých prípadoch užitočné, zdá sa jeho schopnosť dosť limitovaná. Hráči chcú útočiť na nepriateľa viacerými postavami, aby mali istotu, že odíde zo stola a nie jedinou postavou so silou útoku 2. V každom prípade Mirkwood Runner s Ranged dokáže svoju schopnosť použiť na nepriateľa v stretnutí s iným hráčom, spôsobujúc mu automaticky 2 zranenia a stále ponecháva možnosť hráčovi na neho zaútočiť so svojimi postavami. Rivendell Bow takto prerobí vlažného spojenca v silný nástroj rozdávajúci priame zranenia po celom stole. Z postáv, ktoré už Ranged majú by mohol najviac profitovať Legolas a Trollshaw Scout. Dôvody sú rovnaké ako pri Rivendell Blade. V skratke, Legolas zabíja nepriateľov rýchlejšie a častejšie tak vyrobí žetóny postupu. Trollshaw Scout je schopný útočiť viac krát.

Rivendell Bow exceluje keď je v kombinácii s inou zbraňou. Predstavme si Legolasa vyzbrojeného doplnkami Rivendell Bow a Rivendell Blade. Pri útoku na nepriateľa, ktorý je v stretnutí s iným hráčom, bude útočiť za 4 zatiaľ čo zameraný nepriateľ bude mať -2 silu obrany. Z toho vyplýva celkový bonus plus 6! Upozorňujem, že plný efekt sa aplikuje len ak má nepriateľ silu obrany 2 a vyššiu. Ako som už písal, pre efektívne použitie Rivendell Bow, musím určite postaviť hrací balík, ktorý uľahčuje a maximalizuje Ranged útoky. Stratégia bojového balíka v spolupráci s balíkom s nízkym ohrozením, ktorý si presne určí kedy sa stretne s nepriateľom je dobrá voľba. Tento nebojový hrací balík si môže brať nepriateľov po jednom do stretnutia ako terč pre Rivendell Bow. Overený Spojenec Son of Arnor potvrdí svoju užitočnosť, strategicky potiahne nepriateľa cez stôl priamo na mušku opisovanému doplnku. Silné zameranie hracieho balíka na kľúčové slovo Ranged automaticky nabáda zaradiť udalosť Hands Upon the Bow. Ja hovorím, prečo nie?

Prešli sme si spolu majstrovské kúsky zbraní z dielne elfov priamo z Roklinky a dostali sme sa na koniec druhej časti článku zo série Arzenál Stredozeme. V tom ďalšom sa pozrieme na zbrane s dlhou palicou a nebezpečným ostrím na ich konci. Budú to Spear of the Citadel  (HoN 9) a Spear of the Mark (TMV 137). Dovtedy držte svoje zbrane pevne a vysoko.

Ak poznáte iné použitie opisovaných zbraní, či už z vlastnej skúsenosti, alebo z iného zdroja, neváhajte sa podeliť s ostatnými hráčmi.

Reklamy
This entry was posted in Rady a návody and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s